Materiały budowlane

Spoiwa do stabilizacji gruntu

Hydrauliczne spoiwo drogowe stanowi doskonałeuzupełnienie naszej oferty materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie drogowym czyli cementu, popiołu oraz wapna. Spoiwa są wykorzystywane przede wszystkim do osuszania i stabilizacji gruntów.

Stabilizacja gruntu spoiwami hydraulicznymi jest technologią wykorzystywaną w budownictwie ziemnym do wzmocnienia podłoża gruntowego, wzmocnienia gruntu przy budowie nasypów, a także w budownictwie drogowym.

Stabilizacja gruntu wapnem jest dobrym sposobem na podniesienie tempa prac budowlanych, poprzez skrócenie czasu wykonania konstrukcji oraz eliminuje potrzebę wymiany gruntu, szczególnie wtedy, gdy mam do czynienia z gruntem spoistym i wysadzinowym.

Najważniejsze zalety stosowania wapna w procesie stabilizacji to: osuszanie podmokłych gruntów, poprawiona urabialność gruntów spoistych, uzdatnianie gruntów kwaśnych i humusowych, zwiększenie nośności i poprawę zagęszczalności warstwy stabilizowanej.


Spoiwa cementowe >

  • Hydrauliczne spoiwo drogowe klasy 12,5
  • Hydrauliczne spoiwo drogowe klasy 22,5
  • Hydrauliczne spoiwo drogowe klasy 32,5

Przejdź do kontaktu


Spoiwo wapienne >

  • Provical 90/10
  • Provical 80/20
  • Provical LB50
  • Provical LB30C
  • Provical LB30D

Przejdź do kontaktu


Wapno >

  • Provical ST
  • Provical WR

Przejdź do kontaktu

 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem handlowym lub opiekunem regionu

Kontakty handlowe >
 

Chcesz złożyć lub sprawdzić status zamówienia?

Napisz - zamowienia@jdtrade.com.pl
zadzwoń - tel. +48 601 055 891

Skontaktuj się z nami >

Partnerzy