JD realizuje strategię inwestowania na polskim rynku materiałów budowlanych i transportu. W ciągu ostatnich lat Grupa JD rozwijała swoje powiązania kapitałowe poprzez nabywanie udziałów oraz tworzenie nowych podmiotów gospodarczych działających na rynku materiałów budowlanych i transportu. Inwestorem strategicznym tych spółek jest Joachim Duda.

Celem Grupy JD jest dostosowanie oferowanych produktów i usług do wymagań klientów i rozwijającego się rynku budowlanego oraz kształtowanie struktur sprzyjających efektywnemu zarządzaniu grupą. Grupa JD jest liczącym się partnerem na rynku materiałów budowlanych, działającym na terenie całego kraju. Spółką - matką dla całej Grupy JD jest firma JD. Działalność spółek wchodzących w skład Grupy JD koncentruje się głównie na czterech obszarach i ukierunkowana jest na: sprzedaż cementu, sprzedaż i zagospodarowanie popiołów lotnych i żużli oraz transport samochodowy i kolejowy.

W ramach grupy kapitałowej JD działa także EP Energo Mineral Sp. z o.o. zajmująca się sprzedażą i zagospodarowywaniem ubocznych produktów spalania (głównie popiołu lotnego, mikrosfery i mieszanki popiołowo - żużlowej) powstających w energetyce zawodowej. Jesteśmy obecni na polskim rynku od 2001 roku.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wsparcie silnych wspólników: JD i EP Power Minerals, spółka stała się wiarygodnym partnerem dla branży budowlanej i sektora energetycznego. Dzięki bazie magazynowej EP Energo Mineral gwarantuje wytwórcom UPS ciągłość odbiorów także w miesiącach zimowych, a klientom zapewnia dostępność surowców nawet w przypadkach przerw w pracy elektrowni i elektrociepłowni.

Firma rozwija  swój potencjał także na rynkach zagranicznych. Nasza spółka córka, EP Energo Mineral Deutschland GmbH z siedzibą w Berlinie, z sukcesem zagospodarowuje popiół lotny wytwarzany przez polskie, niemieckie oraz czeskie jednostki systematycznie budując pozycję wiarygodnego i rzetelnego partnera na terenie wschodnich Niemiec.

Oferowane przez EP Energo Mineral produkty podlegają stałej kontroli jakości. W strukturach spółki działa laboratorium wyposażone w odpowiednią aparaturę kontrolno-pomiarową. Wiedza i doświadczenie pracowników laboratorium pozwala także na aktywne wspieranie klientów grupy w zakresie przygotowywania receptur produkcyjnych opartych na oferowanych surowcach. Nasze laboratorium sukcesywnie buduje swoje portfolio świadcząc usługi również dla podmiotów zewnętrznych.

Strategia JD

Wdrażanie celów strategicznych pozwala nam osiągać przewagę konkurencyjną, zapewnia stabilność i wiodącą pozycję w branży oraz umożliwia prowadzenie działalności w odpowiedzialny i zrównoważony sposób.

Misja JD

Misją i filozofią JD od samego początku było zapewnienie kontrahentom kompleksowej obsługi na najwyższym poziomie jakościowym, z naciskiem na stały rozwój w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. Łączymy długoletnie doświadczenie z nowoczesnym spojrzeniem na biznes stawiając sobie za cel dochowanie wierności trzem niepodważalnym zasadom:

  • najważniejszy jest klient
  • najważniejszym zasobem są pracownicy
  • jakość, rzetelność oraz kompetentna obsługa stanowią wartość niezmienną.

Zespół JD

Zespół JD

Największą wartością firmy są wykształceni i wykwalifikowani pracownicy. Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu oraz zaangażowaniu realizujemy wszystkie wyznaczone cele i założenia.

Witold Kozłowski

Witold
Kozłowski

Dyrektor Handlu i Transportu

Jerzy Arend

Jerzy
Arend

Dyrektor Transportu i Logistyki

Sebastian Duda

Sebastian
Duda

Dyrektor ds. Sprzedaży Cementu

Paweł Kadłubowski

Paweł
Kadłubowski

Zastępca Dyrektora Handlu

Marcin Ogrodnik

Marcin
Ogrodnik

Zastępca Dyrektora ds. Spedycji

Tomasz Bałamucki

Tomasz
Bałamucki

Kierownik ds. Sprzedaży i Spedycji

Piotr Loch

Piotr
Loch

Zastępca Dyrektora ds. Transportu Kolejowego

Sebastian Duda

Sebastian
Duda

Dyrektor ds. Sprzedaży Cementu

Piotr Dawidowski

Piotr
Dawidowski

Kierownik Regionu

Marcin Zimoląg

Marcin
Zimoląg

Kierownik Regionu

Joachim
Duda

Prezes Zarządu

Witold
Kozłowski

Prokurent

Jolanta
Loch

Prokurent

Renata
Arend

Prokurent

Sebastian
Duda

Prokurent

Adam
Leja

Prokurent


JD Sp. z o.o. Sp.k.

JD SP. Z O.O. S.K.A.

ul. Piastowska 3

45-081 Opole

zobacz na mapie

Kontakty

tel. +48 77 44 19 803

e-mail: jpilch@jdtrade.com.pl

formularz kontaktowy

Dane spółki

NIP: 754-21-47-944 / KRS: 0000988782

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 3 151 500,00 PLN

Do pobrania

Jako firma transparentna prowadzimy otwarty dialog ze swoimi partnerami informując o stosowanych standardach postępowania i wynikach działalności. W kontaktach z Klientami jesteśmy uczciwi i nie składamy obietnic niemożliwych do zrealizowania.

Przejrzystość to jedna z głównych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Na naszej stronie przedstawiamy dokumenty i inne informacje przeznaczone dla aktualnych i przyszłych Klientów JD sp. z o.o. S.K.A.

Znajdą tu Państwo Ogólne Warunki Sprzedaży, dokumenty rejestrowe, sprawozdania finansowe, raporty Zarządu z działalności, opinie kancelarii biegłych rewidentów z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. Opisane tu zostały także ogólne warunki sprzedaży i dostawy.
Partnerzy