Współpraca Grupy JD i AGH

08 cze 2018

Grupa JD oraz Steag Polska nawiązały współpracę z Akademią Górniczo–Hutniczą w Krakowie.
Porozumienie o wspólnych działaniach badawczo-rozwojowych podpisano w Krakowie. Współpraca dotyczyć będzie działań o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

W oparciu o podpisane porozumienie partnerzy będą inicjować prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, uruchamiać projekty służące rozwojowi innowacyjnych rozwiązań technologicznych, aplikować o środki zewnętrzne oraz poszukiwać nowych produktów wykorzystujących uboczne produkty spalania z energetyki. Produkty te są wykorzystywane jako dodatek do produkcji wyrobów budowlanych lub jako materiał budowlany.

JD Sp. z o.o. Sp. k. i Steag Energo Mineral Sp. z o.o., której współwłaścicielem jest spółka JD Holding należąca do Grupy JD, to opolskie firmy z branży budowlanej. Od wielu lat plasują się w czołówce polskiego i europejskiego rynku w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania w energetyce,  dystrybucji cementu i innych materiałów budowalnych oraz transportu.

25867.jpg

Spółki intensywnie pracują nad nowymi produktami dla budownictwa i drogownictwa oraz poszukują nowych sposobów zagospodarowania produktów ubocznych w energetyce. Drugim udziałowcem Steag Energo Mineral Sp. z o.o. jest Steag Power Minerals GmbH będący częścią globalnego koncernu Steag, lidera europejskiego rynku zagospodarowania ubocznych produktów spalania i producenta energii elektrycznej.

AGH to jedna z najważniejszych polskich uczelni technicznych. W jej ramach działa m.in. Centrum Energetyki AGH, którego celem jest rozwijanie badań w obszarze efektywnych technologii wytwarzania i przetwarzania energii we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.