Jubileusz 20-lecia działalności Grupy JD

16 kwi 2017

Firma JD sp. z o.o. sp. k. obchodzi jubileusz 20–lecia działalności. Spółka rozpoczęła działalność w lipcu 1997 roku.

Kilka tygodni wcześniej, dokładnie 16 kwietnia 1997 roku przed notariuszem Dorotą Kuzebską w Kancelarii Notarialnej przy ul. Damrota nr 4/45 w Opolu podpisano akt założycielski spółki  „Joachim Duda Trade” sp. z o.o. /Repetytorium 2334/. W imieniu właściciela wystąpił przed notariuszem pełnomocnik Sławomir Ostrowski.

Od samego początku celem było stworzenie dobrze działającego organizmu biznesowego, ale także firmy wyróżniającej się społecznym podejściem i partnerskimi relacjami z otoczeniem, opartej na własnej wiarygodności i zaufaniu klientów. W rozwoju  stawiano przede wszystkim na personalne relacje, pozytywny sposób funkcjonowania i współpracy z dostawcami i odbiorcami. Marka „Duda” znaczy do dziś przede wszystkim jakość i handlową lojalność, wiarygodność i dotrzymywanie zobowiązań, szukanie rozwiązań dla klientów i finansową rzetelność.

Założyciel firmy, od którego wzięła swoją nazwę, przed rokiem 1997 działał głównie na rynku niemieckim. Branża budowlana pamięta takie biznesowe przedsięwzięcia jak Lueg&Duda, Loma, Besitra, a dziś JHD lub Holding JD, z którymi J. Duda był lub jest wciąż związany. W połowie lat dziewięćdziesiątych na rynku niemieckim zaczęły następować spore zmiany w sposobie funkcjonowania dużych koncernów cementowych i sieci dystrybucyjnej.

Z kolei rynek cementu w Polsce dopiero nabierał cech dojrzałości i stwarzał ogromne możliwości do działania. Rynek materiałów budowlanych stał się więc motywatorem dla wielu udanych przedsięwzięć, w tym dla Grupy JD. Choć podkreślić trzeba też, że w Polsce swoją obecność J. Duda zaznaczał już wcześniej w takich podmiotach, jak Philip czy Rubicon. Później doszły jeszcze takie przedsięwzięcia jak RCW Readymix Cement Warszawa, Readymix Beton, EPO, EPORE czy Steag Energo Mineral.

Pierwsza siedziba JD miała miejsce przy ul. Katowickiej 35, gdzie w wynajmowanych pomieszczeniach funkcjonowała część administracyjna oraz przy ul. Budowlanych 5, gdzie pracowała część osób odpowiedzialnych za sprzedaż. Miejsce przy ul. Budowlanych, po dawnym Opolskim Przedsiębiorstwie Budowlanym 2 odegrało istotną rolę bo tam powstał pierwszy węzeł betonowy firmy. W 1998 roku zakupiono budynek przy ul. Piastowskiej 3 na wyspie Pasieka zniszczony przez niedawna powódź. Remont budynku pozwolił zagospodarować kamienicę po powodzi i przenieść tam siedzibę spółki. Po kilku latach dokonano ponownej modernizacji wewnętrznej, dostosowano pomieszczenia do nowych funkcji i wymagań. Następnie odrestaurowano budynek z zewnątrz, a piękny napis JD stał się symbolem całego przedsiębiorstwa.

Model biznesowy zbudowany na niemieckich doświadczeniach

W 2001 roku zakupiono część terenu po Opolskiej Fabryce Domów przy ul. Wschodniej. Dziś znajduje się tam baza transportowa JD, świetnie wyposażona i służąca całej Grupie JD, wraz z pomieszczeniami administracyjnymi i warsztatem.

Na początku firma współpracowała głównie z Cementownią Rudniki należącą do Readymix Polska, potem z Cementownią Odra w Opolu. W sprzedaży najpierw pojawił się cement workowany kierowany głównie do klientów poprzez sieć marketów budowlanych. Po kilku miesiącach oferta handlowa została uzupełniona o cement luzem, co oznaczało możliwość współpracy z betoniarniami i producentami elementów betonowych, najpierw na rynku Wrocławia i Dolnego Śląska, a potem całego kraju. Zaczynano od 40-50 tysięcy ton sprzedawanego cementu rocznie, by dojść w 2016 roku do ponad 400 tysięcy ton i pozycji największego dystrybutora w Polsce. W sumie dziś JD przewozi blisko 1,5 miliona ton produktów rocznie.

Model biznesowy zbudowany na niemieckich doświadczeniach doskonale sprawdzał się w polskich warunkach. Najpierw działano poprzez pozyskanie cementu, znalezienie klienta i sprzedaż, potem wraz z rozwojem spółki -  realizowano cały ciąg produktowy i usługowy: od cementu, poprzez popiół lotny, beton i transport. Wielu pracowników spółki podkreśla, że dynamizm tego okresu sprawił, że firma JD nigdy nie miała czasu na spokojną organizację. Tworzyła się i umacniała pozycję rynkową w „biegu”.

Transport zawsze był ważnym obszarem dla JD, podobnie jak spedycja. Ta część biznesu została zbudowana na potencjale firm Lueg&Duda i  Loma, potem spółki Philip, do której włączono Lomę, a na końcu i Philip został włączony do JD.

Na bazie Lueg&Duda zbudowano zaś dziś JHD GmbH. Firma realizuje obecnie głównie przewozy samochodowe posiadając ponad 100 zestawów i operując na kilkudziesięciu trasach przewozowych, ale w przeszłości była właścicielem także m.in. około 300 wagonów kolejowych  o symbolach 220S, 208S, 408S, 419S i 13 betonomieszarek.

Ważnym wydarzeniem w historii spółki było sprzedanie w 2015 roku części firmy zajmującej się wytwarzaniem betonu do Grupy Górażdże. Dziś w tym obszarze pozostała tylko nieduża wytwórnia betonu w Olszowej. A zaczynano od współpracy w ramach spółki Readymix Beton Opole, potem Readymix Beton Dolny Śląsk, by wreszcie przenieść tę część biznesu do JD i zbudować tam kolejną gałąź przychodów. W ciągu minionych lat Grupa JD posiadała 13 węzłów betoniarskich od Wrocławia po Warszawę. Dzięki nim spółka może pochwalić się wieloma znakomitymi realizacjami np. stadionem we Wrocławiu, obwodnicą Wrocławia, dziesiątkamiobiektów mostowych czy metrem w Warszawie.

Istotną częścią biznesu był obszar kruszyw i piasków. Grupa JD była właścicielem dwóch kopalń kruszyw mineralnych SARAH I i SARAH II w Stroszowicach i Żelaznej. To w JD stworzono tę koncepcję, przygotowano i uruchomiono kopalnie aż przez wieloletnią eksploatację. W sumie w obu kopalniach wydobywano blisko 2 mln ton kruszyw rocznie. Także i te kopalnie zostały sprzedane jako naturalna część biznesu związana z betonem.

Sprawdzony partner dla budownictwa, energetyki i transportu

Grupa JD miała też do 2014 roku udziały w spółce BARG specjalizującej się w prowadzeniu laboratoriów badawczych materiałów budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dziś Grupa może poszczycić się współpracą z największą polska uczelnią techniczną – Akademią Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W porozumieniu o współpracy z 2016 roku napisano, że „współpraca dotyczyć będzie działań o charakterze innowacyjnym i rozwojowym”, zaś „partnerzy będą inicjować prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, uruchamiać projekty służące rozwojowi innowacyjnych rozwiązań technologicznych, aplikować o środki zewnętrzne oraz poszukiwać nowych produktów wykorzystujących uboczne produkty spalania z energetyki”.

Spółka jest liczącym się partnerem na rynku materiałów budowlanych. Specjalizuje się głównie w dystrybucji cementu. W swej ofercie posiada wszystkie rodzaje cementu i współpracuje z wieloma cementowniami. Oferuje także najwyższej jakości materiały budowlane, jak cement czy beton oraz profesjonalne usługi transportowe.

Pracownicy zapewniają fachowe doradztwo i serwis. Spełnia JD ostre normy i wymagania środowiskowe. Co więcej, na tym już etapie rozwoju, służy jako usługodawca i wzorzec dla innych organizacji np. w zakresie usług księgowych czy kadrowych, spedycyjnych i teleinformatycznych np. dla nowej spółki z Grupy STEAG - SEM DE w Berlinie.

JD jest oparta na wartościach współpracy, kompetencji i solidności. Z wizerunkiem sprawdzonego partnera dla budownictwa, energetyki i transportu.

20-lecie działalności to święto całej firmy sumującej ekonomiczne i organizacyjne wyniki, ale także czerpiącej satysfakcję z tego, że stworzono świetny zespół zaangażowanych ludzi  oraz zbudowano markę znaną nie tylko w Opolu. Spółka zatrudnia ok. 150 osób, a jej roczny obrót wynosi około 150 mln zł.

Wszystkim, którzy przez te 20 lat firmę JD budowali lub dołożyli do niej jakąkolwiek cegiełkę należą się podziękowania.